اخبار, اطلاعاتی

چگونه یک dvr مناسب انتخاب کنیم؟

چگونه یک dvr مناسب انتخاب کنبم؟

چگونه یک dvr مناسب انتخاب کنیم؟

١.تعداد کانال ھای ورودی:

بیشتر DVRها را با توجه به تعداد کانال ھای ورودی طبقه بندیمی کنند. تعداد کانال ھای ورودی١٦ ,8 ,4 , 1میباشد.باید اشاره کرد که پیدا کردن dvrبا تعداد کانال ھای نامتعارف تقریبا کاری غیر ممکن است بنابراین در موقع نسب سیستم باید به تعداد دوربینھای نصب شده توجه داشته باشید و امکان افزایش تعداد دوربین ھا در آینده را نیز درنظر بگیرید.
بنابر این dvr را طوری انتخاب می کنند که تعداد وروردی ھای آن از تعداد دوربین ھای نصب شده بیشتر باشد.

2.نوع نمایش تصویر:

از آنجا که dvr ھا با توجه به تعداد کانال ھا و مدل شان روش ھای مختلفی برای انتقال تصویر دارندباید به این نکته توجه کنید.
Dvr های 4 کانال قابلیت نمایش تصویر در یک ماتریس 2*2 را دارند .DVR ھای ٩ کاناله جدا از نمایش ٤ تصویر ھمزمان می توانند ٩ تصویر ھمزمانرا در یک ماتریس ٣ در ٣ نمایش دھند.
در صورتی که می خواھید از یک DVR یک کاناله برای نمایش وضبط چند دوربین استفاده کنید باید از یک سوئیچر, کواد یا مولتی پلکسر نیز در کنار آن استفاده کنید.

٣. مدت زمان ضبط:

این پارامتر بیشتر به ظرفیت ھارد دیسک یا ھارد دیسک ھای نصب شده درDVR وابسته است.
بیشتر DVRھای این امکان را دارند که پس از پر شدن ظرفیت ھارد بر روی داده ھای اولیه بازنویسی کنند .ھمچنین می توانیدDVR را طوری تنظیم کنید که پس از پر شدن ھارد دیسک به شما برای تعویض آن اخطار دھد.
یکی از نکات مھم در مورد دی وی آرھا فرمت ذخیره سازی تصویر در آنھا که می تواند نقش مھمی در افزایش کیفیت DVR تصاویر ضبط شده و کاھش ظرفیت آنھا داشته باشد.

نکته مھم دیگر در زمان تنظیم دی وی آرھا می توانید رزولیشن و تعداد فریم ھا تصویر را برای ھر DVR تنظیم کنید.

4.بیشترین تعداد فریم:

این پارامتر بیشترین تعداد فرم ھایی را که DVRمی تواند در یک ثانیه ضبط کند نمایش می دهد.
در VCRھای قدیمی تعداد فرم ھای تصویر باید محدود می شد تا مدت ضبط تصاویر افزایش یابد. اما DVRبه شما این امکان را می دھد تا با توجه مدت دلخواه ضبط تعداد فریم ھای تصویر را انتخاب کنید.

معمولا برای مکان ھایی مانند ورودی ھا و یا محل ھای کم اھمیت تعداد فریم ھای تصویر را تا ١ فریم در ثانیه کاھش می دھند. برای مشاھده جزئیات بیشتر برای مثال در حالتی که برداشتن اجسام قابل تشخیص باشد باید از تعداد فریم ھای بالا استفاده کرد.بیشتر DVRھای معمولی ٢٥ فریم در ثانیه ھستند
وdvr ها با تعداد فریم ھای بالا برای ضبط مانند ٥٠ یا ١٠٠ فریم, تنھا در کاربردھای خاص مورد استفاده قرار می گیرند.
در موقع انتخاب dvr به این نکته توجه داشته باشید که تعداد فریم ھای dvr
را در حالت PAL در نظر بگیرید.

5. موشن دتکشن(تشخیص حرکت):

به طور کلی در بیشتر موارد نیازی نخواھد بود که تمامی تصاویردریافتی ضبط شود. سیستم موشن دتکتور به شما کمک خواھد کرد تا تنھا تصاویری را که در آنھا حرکت وجود داشته را ضبط کنید.
این قابلیت در بیشتر DVR ھا وجود دارد, ھمچنینی ممکن است DVR این قابلیت را به شما بدھد تا تنھا محل خاصی را به عنوان محل حساس به حرکت انتخاب کنید. از دیگر نکات مھم دیگر در رابطه با
سیستم موشن دتکشن تنظیم میزان حساسیت سیستم با توجه به کاربرد خاص آن است. ھر چه حساسیت
سیستم پایین تر باشد حجم حرکت بیشتری برای فعال کردن سیستم نیاز خواھد بود. از نکات مھم دیگر در زمینه موشن دتکتور تنظیم میزان حساسیت سیستم با توجه به کاربرد خاص آن است.
ھر چه حساسیت سیستم پایین تر باشد حجم حرکت بیشتری برای فعال کردن سیستم نیاز خواھد بود. از نکات مھم دیگر در زمینه
این امکان را به شما خواھد داد تا DVR . تنظیمات موشن دتکتور زمان ھای قبل و بعد از تشخیص حرکت است
مشخص کنید که تصاویر تا چند ثانیه قبل از تشخیص حرکت و تا چند ثانیه بعد از تشخیص حرکت ضبط شوند.
سیستم موشن دتکشن تقریبا مانند دتکتورھای تشخیص حرکتی که به عنوان دزدگیر عمل می کند.
در صورتی که dvr امکان استفاده از سیستم را به شما نداد می توانید از دتکتورھای pir استفاده کنید.
البته انجام این کار نیازمند سیم کشی جداگانه و ھزینه بر است.

6مشاهده وتنظیم از راه دور:

در صورتی که dvr واسطه های را داشته باشد امکان اتصال RS485 یا RS232 را داشته باشد امکان اتصال DVR به رایانه برای شما ایجاد خواھد شد و می توانید DVRرا با استفاده از نرم افزاری که در رایانه خود نصب می کنید تنظیم کرده و تصاویر را مشاھده و ضبط کنید. برای اتصال به LAN به یک سرور نیاز خواھید داشت تا بتوانید از طریق شبکه به تصاویر دوربین ھا دسترسی داشته باشید.

نویسنده:امیر محمد اطمینان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *