اخبار

نقش دوربین های مداربسته در پیشگیری از وقوع جرم

نقش دوربین های مداربسته در پیشگیری از وقوع جرم

 

امروزه متاسفانه جرایم به یکی از حادترین مشکلات جامعه بشری تبدیل شده وهر روز شاهد وقوع انواع جرایم خصوصا سرقت هستیم که حریم امن شهروندان را شکسته، امنیت و حرمت تعرض به اموال را مختل میکند. سرقت، یکی از شایع ترین و قدیمیترین جرایمی است که بشر از دیرباز تاکنون با آن مواجه بوده است.اختلالات تکانه ای، فقر عاطفی، ناکامی، حسادت، تجربه های دوران کودکی، احساس نا امنی، پرخاشگری و خود نمایی از جمله ریشه های روان شناختی علل ارتکاب به سرقت است.از نظرقانون، سرقت تنها وقتی موجود است که شیء موضوع جرم بدون آگاهی و بر خلاف میل صاحب آن از تصرف دارنده قانونی آن به تصرف عامل جرم درآید.

یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش سرقت،از بین بردن فرصت های مناسب برای سارقین است.به عبارتی اتخاذ روش هایی برای پیشگیری از سرقت.پیشگیری از وقوع جرم، همیشه مطلوب بشر بوده است. جوامع مختلف بسته به بضاعت خود راههایی را برای پیشگیری از جرم بهکار بردهاند. نصب دوربینهای مداربسته یکی از روشهای کنترل افراد و موثر در پیشگیری جرایم است.کشورهای اروپایی و پیشرفته هم از این روش بهره میگیرند، مثلا انگلستان با نصب دوربینهای متعدد در خیابانها ومناطقعمومی شهر، به کشور دوربینها معروف است.در تمامی خیابانها، مدارس و گاهی حتی در داخل اتاقهای کار از این دستگاههای کنترل استفاده میشود و امروز در واقع این ابزار موثر در تمام دنیا با کمیت و کیفیت متفاوت مورد استفاده قرار میگیرد. گسترش کاربرد دوربینهای مدار بسته در ایران به اوایل دهه80 برمی گردد.در آن زمان با توجه به قیمت و محدودیت در تعداد، استفاده از دوربین بیشتر در اماکن دولتی، بانکها و مشاغلی که حجم مراودات مالیبالایی داشتند رواج داشت. اما با گسترش تکنولوژی و ورود دستگاههای چینی به کشور به تدریج کاربرد این وسیله همه گیر شده و در حال حاضر تقریبا در اکثر صنوف و اماکن مسکونی و تجاری شاهد حضور دوربین های مداربسته با تکنولوژی های نوین هستیم بهگونهای که هم اکنون دو رسته شغلی مجزا خدمات فروش،نصب و تعمیر این دستگاهها را بر عهده دارند.

دوربینهای مداربستهای که این روزها در گوشه و کنار شهر میبینیم، تا به حال کاشف بسیاری از سرقتها و جنایتها بودهاند،پاسبانهای بیادعایی که این روزها هم حافظ جان و مال صاحبانشان شدهاند، هم افرادی که از کنارشان عبور میکنند.دوربینهای مداربسته این روزها تبدیل به بلای جان دزدها شدهاند، دزدهایی که یاباید نصف وقت و خلاقیتشان را صرف از کار انداختن دوربینها کنند یا اینکه به سراغ خانهها و مغازه هایی بروند که محیط اطرافشان دوربین ندارد. حالا دیگر آنهایی که وضع مالیشان خوب است به سرایدار و پاسبان محل اکتفا نمیکنند و هر طور شده برای خانه و محل کسبشان دوربین مدار بسته میخرند تا دزدهای کمتری دور و برشان پرسه بزنند.نصب دوربین های مدار بسته درمکان های عمومی ،جاده های برون و درون شهری نقش مهمی در بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم دارد.

اهمیت اقدامات پیشگیرانه در استفاده از دوربین مدار بسته به اندازه ای است که در طول دو دهه گذشته نصب این دوربین ها به نحو چشمگیری در کاهش میزان برخی جرایم موثر واقع شده است. فواید سیستم های نظارتیعلاوه بر کاهش جرم ، می توان فواید بسیار دیگری برای یک سیستم نظارتی بر شمرد که برخی موارد از این جمله اند :

کاهش ترس از وقوع جرم کمک به تحقیقات پلیسی تشخیص موارد اورژانس کمک رسانی مدیریت مکان جمع آوری اطلاعات در ادامه هر کدام از این موارد را به طور خاص بررسی می کنیم .

کاهش ترس از وقوع جرم

تحقیقات بسیار زیادی انجام گرفته است تا بررسی شود آیا به کارگیری سیستم های نظارتی در یک مکان عمومی می تواند برای افراد آن مکان آرامش خاطر به همراه داشته باشد یا خیر . این تحقیقات که در بسیاری از آن ها با افراد مصاحبه صورت گرفته است این نکته را تحقیق کرده اند که آیا فروشگاه هایی که از سیستم های نظارتی استفاده کرده اند با افزایش جمعیت روبرو شده اند یا خیر . نکته مهم در این جا آن است که در صورتی که مشتریان در یک مکان احساس آرامش داشته باشند باعث ارتقای وضعیت اقتصادی و فروش فروشگاه می شود . نتایج این تحقیق بسیار پیچیده است اما به طور خلاصه می توان گفت که استفاده از سیستم های نظارت تصویری در یک مکان باعث آرامش افراد شده است ، البته افرادی که از وجود سیستم های نظارتی مطلع شده بودند . در این تحقیق نشان داده شده است که کمتر از نیمی از افراد از وجود سیستم های نظارت تصویری مطلع بوده اند . بکاهش خطر وقوع جرم در یک مکان باعث افزایش تعداد افراد آن محل می شود که همین حضور افراد یک نوع نظارت طبیعی محسوب می شود . همچنین وجود این سیستم ها می تواند افراد را به مسائل امنیتی حساس تر سازد .

کمک به تحقیقات پلیسی

بدون توجه به نقش سیستم های نظارتی در کاهش میزان وقوع جرم ، این سیستم ها می توانند در تشخیص مجرمان نیز نقش داشته باشند . مثال های بسیاری وجود دارد که نوارهای ویدئویی سیستم های نظارتی در شناسایی مجرمان موثر واقع شده اند . همچنین این سیستم ها می توانند افرادی را که در محل حضور داشتند و به عنوان شاهد تلقی می شوند شناسایی کنند ، افرادی که در حالت عادی قصد مراجعه به پلیس و ادای شهادت را نداشته اند . تصاویر به دست آمده از این دوربین ها می توانند بسیار معتبر باشند لذا کیفیت تصویر در این سیستم ها ، در صورتی که برای اهداف قضایی استفاده می شوند ، بسیار اهمیت خواهد داشت . اگر دوربین ها یک حادثه را ثبت کنند و پلیس سریعاً و بر اساس مشاهده تصاویر به دستگیری مجرم در محل و قبل از ترک آن بپردازد ، ذخیره سازی تصاویر واقعه می تواند در محکومیت مجرم و در واقع درخواست فرجام کردن موثر واقع شود . این حقیقت که احتمال دستگیری توسط پلیس در هنگام وقوع جرم بر اساس وجود سیستم های نظارتی بالاتر می رود منجر به آن خواهد شد تا مجرمان به انجام اعمال وقت گیر کمتر تمایل نشان دهند .

کمک رسانی در مواقع اورژانس

از منظر امنیت اجتماعی ، اوپراتورهای ناظر بر تصاویر سیستم های امنیتی می توانند در مواقع مشاهده فردی که در خیابان به علت بیماری و یا بر اثر یک حادثه ) برای مثال درگیری با یک دزد ( به کمک پزشکی احتیاج دارد با مراکز خدمات پزشکی تماس بگیرند . این فراخوانی کمک برای افراد اجتماع می تواند به عنوان یکی از مزایای عمده سیستم های نظارتی تلقی شود . آمار نشان می دهد که به ازای هر700 ساعت نظاره بر تصاویر اجتماعی ، 10 تا 20 تماس با پلیس و نیروهای خدماتی گرفته می شود

مدیریت مکان

سیستم های نظارتی می توانند برای مدیریت اماکن عمومی مورد استفاده قرار گیرند . این دوربین مدار بسته می توانند در مواردی همچون یافتن اطفال گمشده ، نظارت بر ترافیک ، در جلسات عمومی ، در اماکنی که پلیس نیاز به مراقبت بیشتر دارد ، و همچنین در مواردی که زنگ خطر به صدا در آمده است و نیاز است تا بررسی صورت گیرد که آیا نیروهای پلیس اعزام شوند یا خیر ، به کار برده شود . یکی از افسران پلیس توضیح می دهد که با استفاده از این سیستم ها نحوه اعزام نیروها بهینه شده است چرا که با بررسی نظارتی می توان به یک واقعه رخ داده به طور متناسب پاسخ داد ، بدین معنی که برای درگیری های وسیع نیروهای بیشتر و در موارد جزیی تعداد نیروهای کمتری اعزام می شوند .

جمع آوری اطلاعات

سیستم های نظارتی می توانند از نحوه رفتار و عملکرد مجرمان سابقه دار در اماکن عمومی اطلاع یابند و بر آنها نظارت کنند برای مثال افرادی که از فروشگاههای بزرگ سرقت می کنند . اپراتورهای این سیستم ها معمولاً چهره این گونه افراد را می شناسند و از طریق دوربین ها بر حرکات آنان نظارت می کنند که در حقیقت این روش نسبت به کارگیری نیروهای پلیس بسیار بهتر می نماید . برای مثال در یکی از شهرها نیروهای پلیس در حال جمع آوری اطلاعات از افراد خریدار اجناس دزدی بوده اند .پلیس برای جمع آوری اطلاعات از سیستم های نظارتی استفاده می کرد و البته در این راه نیز بسیار موفق بوده است . اگر چه استفاده از این سیستم ها برای جمع آوری اطلاعات بسیار موفق بوده است با این حال این عقیده نیز وجود دارد که این سیستمها آزادی اجتماعی افراد را در معرض تهدید قرار داده است .

دیگر فواید

اگر چه این نکته در این زمینه کمتر اشاره می شود ، اما نکته ای که می بایست بیان شود آن است که اگر چه ممکن است افراد در یک مکان از حضور سیستم های نظارتی مطلع باشند اما کمتر از قابلیت های این سیستم ها آگاهی دارند . لذا ممکن است در مکانی دور از دید دوربین مدار بسته مرتکب جرم شوند . لذا در اینجا اهمیت دوربین های با برد دید زیاد مشخص می شود که به این ویژگی گسترش عملکرد می گویند .

درصد کاهش جرائم با استفاده از دوربین های مدار بسته

هر روز گزارشها ونتایج بیشتری از تاثیر استفاده از دوربینهای مداربسته برای کاهش جرم اعلام میشود. پلیس اسکاتلند اخیرا اعلام کرده که پس از نصب یک سیستم مداربسته جامع و هزینه کردن حدود 130 هزار پوند میزان ارتکاب به جرم در شهر ایردری تا 75 درصد کاهش پیدا کرده و نه تنها مردم به علت بالا رفتن چشمگیر امنیت از نصب این سیستم راضی هستند بلکه مجرمها هم در بسیاری موراد از تصاویر این دوربینها برای اثبات بیگناهی خود استفاده میکنند.

در شرق انگلستان میزان خرابکاری و جرم در مناطق صنعتی به کسری کوچک از » کینگز لین « در شهر قدار قبلی آن پس از نصب سیستم مداربسته کاهش یافته. میران ارتکاب به جرم در پارکینگها تا 80 درصد پس از نصب این سیستمها کاهش مییابد. دزدی در مغازهها و اماکن تجاری میتواند تاثیر زیادی بر روی سود آنها داشته باشد. حال آنکه یک سیستم مداربسته کوچک و نسبتا کم هزینه میتواند سطح خوبی از امنیت را برای این مکانها ایجاد کند. در یک مقایسه ساده استفاده از برچسبهای مختلف به ویژه برچسبهای مغناطیسی بر روی اجناس در طول زمان خیلی پر هزینهتر خواهد بود و در نهایت نمیتواند راه را به طور صد درصدی بر روی امکان سرقت اموال ببندد. یکی از محاسن خوب دوربین مداربسته )به ویژه دوربینهای Dome ( این است که سارق این امکان را ندارد که بفهمد دوربین او را میبیند یا خیر و این ٫ حس امنیت رابه طور کامل از سارق سلب میکند. در ضمن یک صورت ضبط شده خیلی سادهتر از یک صورت مشاهده شده به وسیله انسان قابل تشخیص است.حقیقات گسترده نشان داده است که یک سیستم مدار بسته در صورتی که به طور حرفهای نصب شده باشد میتواند تا 59 درصد از وقوع سرقت جلوگیری کند. نتایج تحقیقات نتایج ارایه شده بر اساس تحقیق است که در بریتانیا بر روی97 هزار مغازه و توزیع کننده در باره میزان سرقتهای کوچک انجام شده است از این رو به سختی میتوان نتایج را تنها به قشر خاصی از فروشندگان محدود کرد.

چند درصد دستبردهای کوچک در زمان اتفاق افتادن به هیچ عنوان تشحیص داده نمیشوند به ازای هر دستبرد تشخیص داده شده47 تا هرگز تشخیص داده نمیشوند.

دوربین مدار بسته و حریم خصوصی

در حال حاضر محال است که از خیابانی عبور کنید که در آن دوربینهای مداربسته دولتی یا خصوصی ناظر اعمال شما نباشند. دوربینهای ترافیکی، دوربینهای پلیس راهنمایی و رانندگی دوربینهای کنترل طرح ترافیک، دوربینهای بانکها و موسسات مالی، دوربینهای مداربسته شرکتها و مغازهها؛ همه چشمانی همیشه بیدار هستند که اعمال و رفتار شهروندان را زیر نظر دارند. با توجه به آنچه کارشناسان در این گفتوگو مورد تاکید قرار دادند تا زمانی که این دوربینها اعمال و رفتار شهروندان را در محیطهای عمومی زیر نظر داشته باشند، خط قرمزی نادیده گرفته نشده است برعکس این اقدام تاثیر بازدارند در ارتکاب جرایم دارد چراکه مجرمانی که میدانند اعمال آنها 24ساعت شبانه روز ثبت میشود، به راحتی اقدام به ارتکاب جرم نمیکنند.

به عبارتی هزینههای ارتکاب جرم برای این افراد بالا میرود. اما اگر این دوربینهای مداربسته حریم خصوصی افراد را به خطر اندازد جرم و قابل تعقیب خواهد بود. حریم خصوصی یکی از حقوق شهروندان محسوب میشود که به راحتی نمیتوان آن را نقض کرد. بنابراین خط قرمز استفاده از دوربینهای مداربسته، حریم خصوصی افراد است. تا زمانی که این دوربینها وارد این حریم نشدهاند، جرمی را مرتکب نشدهاند.

استفاده از دوربین مداربسته برای اهداف مشروع قانونی و برای حفظ امنیت مشکلی به وجود نمیآورد. حریم خصوصی افراد در دولت جمهوری اسلامی ایران مصون است و هیچ کس حق ورود به آن را ندارد، مگر در مورد تزاحم حریمخصوصی با حقوق دیگران و یا تزاحم حریم خصوصی با مصالح عمومی. همچنین در اصل 22 قانون اساسی آمده است که حیثیت، جان حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل 25قانون اساسی نیز هر گونه تجسس را ممنوع دانسته است. اما از سوی دیگر، در تمامی قوانین حقوقی کشور، توسط قانونگذار و مجری و حتی قوهقضاییه به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم و انجام کارهای بازدارنده از اجرای جرم تاکید شده است. حال باید دید مورد نصب دوربین در حریم شهرها جزو کدام دسته قرار میگیرد، نقض حقوق و حریم خصوصی افراد و یا عامل پیشگیرنده از وقوع جرم.

 

فعالیت گروه حفاظتی ایمن فروش دوربین مداربسته در اصفهان ، فروش دوربین مداربسته به تمام نقاط ایران و همچنین دارای تیم قوی وحرفه ای نصب دوربین مداربسته در اصفهان ، فروش دزدگیر اماکن و دزدگیر اتومبیل می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *