نمایش 1–12 از 17 نتیجه

دوربین ZV-2449

دوربین ZV-2449 1/3Sony super CCD 480TVL LUX 0.3-DC 12Volt Lens (4-9)mm کمپانی زدویو ZVIEW یکی از معتبرترین کمپانی های تولید

دوربین ZV-264

دوربین ZV-264 1/4Sony Super HAD CCD 330TVL-D/N LUX 0.2 DC12 Volt کمپانی زدویو ZVIEW یکی از معتبرترین کمپانی های تولید

دوربین ZV-364

دوربین ZV-364 1/3Sony image sensor CCD 440TVL LUX 0.1 DC12 Volt کمپانی زدویو ZVIEW یکی از معتبرترین کمپانی های تولید کننده

دوربین ZV-610

دوربین ZV-610 1/3Sony CCD 420TVL LUX 0.1-DC 12Volt Lens 3.7mm کمپانی زدویو ZVIEW یکی از معتبرترین کمپانی های تولید کننده

دوربین ZV-620

دوربین ZV-620 1/3Sony CCD 420TVL-Vandal LUX 0.1-DC 12Volt Lens 3.7mm کمپانی زدویو ZVIEW یکی از معتبرترین کمپانی های تولید کننده

دوربین zv-633

دوربین zv-633 1/3Sony CCD 420TVL LUX 0.3-DC 12Volt Lens 3.7mm کمپانی زدویو ZVIEW یکی از معتبرترین کمپانی های تولید کننده

دوربین ZV-667

دوربین ZV-667 1/3Sony Supper HAD CCD 420TVL-10 Meter LUX 0.1-DC 12Volt Lens 3.6mm کمپانی زدویو ZVIEW یکی از معتبرترین کمپانی

دوربین zv-668

دوربین ZV-668 1/3Sony Supper HAD CCD 420TVL-20Meter LUX 0.1-DC 12Volt Lens 4mm کمپانی زدویو ZVIEW یکی از معتبرترین کمپانی های

دوربین ZV-669

دوربین ZV-669 1/3Sony Supper HAD CCD 480TVL-30 Meter LUX 0.1-DC 12Volt Lens 6mm کمپانی زدویو ZVIEW یکی از معتبرترین کمپانی

دوربین ZV-670

دوربین ZV-670 1/3Sony Supper HAD CCD 480TVL-60 Meter LUX 0.1-DC 12Volt Lens 12mm کمپانی زدویو ZVIEW یکی از معتبرترین کمپانی

دوربین ZV-680

دوربین ZV-680 1/3Sony Supper HAD CCD 480TVL-50 Meter LUX 0.1-DC 12Volt Lens (4-9)mm کمپانی زدویو ZVIEW یکی از معتبرترین کمپانی های

دوربین ZV-690

دوربین ZV-690 1/3Sony Supper HAD CCD 480TVL-70 Meter LUX 0.1-Lens (6-50)mm کمپانی زدویو ZVIEW یکی از معتبرترین کمپانی های تولید کننده