نمایش یک نتیجه

کابل RG59مغزمس شیلدآلومینیوم ۳۰۵متر

کابل RG59مغزمس شیلدآلومینیوم ۳۰۵متر کابل هم‌محور یا کابل کواکسال (به انگلیسی: Coaxial cable)، کابلی است که یک رسانای داخلی دارد