نمایش 1–12 از 14 نتیجه

کابل RG59 آلومینیوم ۳۰۵متری CCA

کابل RG59 آلومینیوم ۳۰۵متری CCA کابل هم‌محور یا کابل کواکسال (به انگلیسی: Coaxial cable)، کابلی است که یک رسانای داخلی

کابل RG59 آلومینیوم ۳۰۵متری F

کابل RG59 آلومینیوم ۳۰۵متری F کابل هم‌محور یا کابل کواکسال (به انگلیسی: Coaxial cable)، کابلی است که یک رسانای داخلی

کابل RG59 مسی

کابل RG59 مسی کابل هم‌محور یا کابل کواکسال (به انگلیسی: Coaxial cable)، کابلی است که یک رسانای داخلی دارد که

کابل RG59 مغزمس شیلد آلومینیوم ۳۰۵ متری

کابل RG59 مغزمس شیلد آلومینیوم ۳۰۵ متری کابل هم‌محور یا کابل کواکسال (به انگلیسی: Coaxial cable)، کابلی است که یک

کابل RG59مغزمس شیلدآلومینیوم ۳۰۵متر

کابل RG59مغزمس شیلدآلومینیوم ۳۰۵متر کابل هم‌محور یا کابل کواکسال (به انگلیسی: Coaxial cable)، کابلی است که یک رسانای داخلی دارد

کابل ترکیبی مرغوب

کابل ترکیبی مرغوب کابل هم‌محور یا کابل کواکسال (به انگلیسی: Coaxial cable)، کابلی است که یک رسانای داخلی دارد که توسط

کابل ترکیبی مرغوب (RG59+2C(cu

کابل ترکیبی مرغوب (RG59+2C(cu کابل هم‌محور یا کابل کواکسال (به انگلیسی: Coaxial cable)، کابلی است که یک رسانای داخلی دارد که

کابل ترکیبی ۳ رشته فویل دار تمام مس

کابل ترکیبی ۳ رشته فویل دار تمام مس کابل هم‌محور یا کابل کواکسال (به انگلیسی: Coaxial cable)، کابلی است که

کابل ترکیبی ۴رشته فویل دار تمام مس

کابل ترکیبی ۴رشته فویل دار تمام مس کابل هم‌محور یا کابل کواکسال (به انگلیسی: Coaxial cable)، کابلی است که یک

کابل دلینک UTP6 خاکستری (۳۰۵ متری)

کابل دلینک UTP6 خاکستری (۳۰۵ متری) کابل هم‌محور یا کابل کواکسال (به انگلیسی: Coaxial cable)، کابلی است که یک رسانای

کابل ۱۰ متری فیش sony

کابل ۱۰ متری فیش sony کابل هم‌محور یا کابل کواکسال (به انگلیسی: Coaxial cable)، کابلی است که یک رسانای داخلی

کابل ۱۵ متری فیش sony

کابل ۱۵ متری فیش sony کابل هم‌محور یا کابل کواکسال (به انگلیسی: Coaxial cable)، کابلی است که یک رسانای داخلی دارد