نمایش دادن همه 10 نتیجه

پاورصندوقی ۲۰۵

پاورصندوقی ۲۰۵ پایه دوربین برای نصب دوربین روی دیوار و یا دکل ها نیاز به پایه است که در اصطلاح

پایه سه تکه

پایه سه تکه پایه دوربین برای نصب دوربین روی دیوار و یا دکل ها نیاز به پایه است که در

پایه فلزی لوله ای

پایه فلزی لوله ای پایه دوربین برای نصب دوربین روی دیوار و یا دکل ها نیاز به پایه است که

پایه فلزی ۲۲۸

پایه فلزی ۲۲۸ پایه دوربین برای نصب دوربین روی دیوار و یا دکل ها نیاز به پایه است که در

پایه کاور دام AES

پایه کاور دام AES پایه دوربین برای نصب دوربین روی دیوار و یا دکل ها نیاز به پایه است که

پایه کاور دام بزرگ

پایه کاور دام بزرگ پایه دوربین برای نصب دوربین روی دیوار و یا دکل ها نیاز به پایه است که در

پایه کاور دام کوچک

پایه کاور دام کوچک پایه دوربین برای نصب دوربین روی دیوار و یا دکل ها نیاز به پایه است که

کاور دام بزرگ

کاور دام بزرگ کاوردر واقع محفظه یا پوشش خارجی است که دوربین و لنز در داخل آن قرار می گیرد و

کاور دام کوچک

کاور دام کوچک کاوردر واقع محفظه یا پوشش خارجی است که دوربین و لنز در داخل آن قرار می گیرد