نمایش یک نتیجه

هارد Seagate- 2TR SATA

هارد Seagate-  2TR SATA   هارد ذخیره کننده اطلاعات  جهت دخیره سازی اطلاعات و تصاویر از هارد استفاده می شود،