نمایش یک نتیجه

هارد Seagate- 1.5TR SATA

هارد Seagate-  1.5TR SATA   هارد ذخیره کننده اطلاعات  جهت دخیره سازی اطلاعات و تصاویر از هارد استفاده می شود،