نمایش یک نتیجه

هارد Seagate ویژه 2TR

هارد Seagate ویژه 2TR   هارد ذخیره کننده اطلاعات  جهت دخیره سازی اطلاعات و تصاویر از هارد استفاده می شود،