نمایش دادن همه 4 نتیجه

هارد Seagate ویژه 2TR

هارد Seagate ویژه 2TR   هارد ذخیره کننده اطلاعات  جهت دخیره سازی اطلاعات و تصاویر از هارد استفاده می شود،

هارد Seagate- 1.5TR SATA

هارد Seagate-  1.5TR SATA   هارد ذخیره کننده اطلاعات  جهت دخیره سازی اطلاعات و تصاویر از هارد استفاده می شود،

هارد Seagate- 1TR SATA

هارد Seagate-  1TR SATA   هارد ذخیره کننده اطلاعات  جهت دخیره سازی اطلاعات و تصاویر از هارد استفاده می شود،

هارد Seagate- 2TR SATA

هارد Seagate-  2TR SATA   هارد ذخیره کننده اطلاعات  جهت دخیره سازی اطلاعات و تصاویر از هارد استفاده می شود،