نمایش دادن همه 5 نتیجه

منبع تغذیه ۱۰آمپر

منبع تغذیه ۱۰آمپر آداپتور یک نوع مبدل الکتریکی می‌باشد، این وسیله جریان متناوب برق با ولتاژ بالا را به جریان

منبع تغذیه ۲ آمپر

منبع تغذیه ۲ آمپر آداپتور یک نوع مبدل الکتریکی می‌باشد، این وسیله جریان متناوب برق با ولتاژ بالا را به جریان

منبع تغذیه ۲۰آمپر

منبع تغذیه ۲۰آمپر   آداپتور یک نوع مبدل الکتریکی می‌باشد، این وسیله جریان متناوب برق با ولتاژ بالا را به

منبع تغذیه۱ آمپر

منبع تغذیه۱ آمپر آداپتور یک نوع مبدل الکتریکی می‌باشد، این وسیله جریان متناوب برق با ولتاژ بالا را به جریان

منبع تغذیه۴ آمپر

منبع تغذیه۴ آمپر آداپتور یک نوع مبدل الکتریکی می‌باشد، این وسیله جریان متناوب برق با ولتاژ بالا را به جریان