نمایش یک نتیجه

فیش BNC&SONY

فیش BNC&SONY فیش BNC رابط بی ان سی نوع رایجی از رابط آر اف است که به سر کابل کواکسال