نمایش یک نتیجه

فیش سونی لحیمی

فیش سونی لحیمی فیش BNC رابط بی ان سی نوع رایجی از رابط آر اف است که به سر کابل