نمایش 1–12 از 34 نتیجه

دوربین AC-729S673

دوربین AC-729S673 ۷۰۰TVL SONY DSP EFFIO-E OSD MENU ۳MPX LENS ۲٫۸-۱۲MM VARIFUCAL HLC-BLC-ATR-AGC-MOTION PRIVACY-PICT ADJUST IP:66 IR:35 تولید کننده  

دوربین AC-729S811

دوربین AC-729S811 ۷۰۰TVL SONY DSP EFFIO-E OSD MENU ۳MPX LENS ۲٫۸-۱۲MM VARIFUCAL HLC-BLC-ATR-AGC-MOTION PRIVACY-PICT ADJUST IP:66 IR:35 تولید کننده  

دوربین AC-916BS811

دوربین AC-916BS811 ۷۰۰TVL SONY DSP EFFIO-E OSD MENU ۳MPX LENS ۲٫۸-۱۲MM VARIFUCAL HLC-BLC-ATR-AGC-MOTION PRIVACY-PICT ADJUST IP:66 IR:55 تولید کننده  

دوربین AC-916C673

دوربین AC-916C673 ۷۰۰TVL SONY DSP EFFIO-E+673 OSD MENU ۳MPX LENS ۲٫۸-۱۲MM VARIFUCAL HLC-BLC-ATR-AGC-MOTION PRIVACY-PICT ADJUST IP:66 IR:55 تولید کننده  

دوربین AC-916C811

دوربین AC-916C811 ۷۰۰TVL SONY DSP EFFIO-E OSD MENU ۳MPX LENS ۲٫۸-۱۲MM VARIFUCAL HLC-BLC-ATR-AGC-MOTION PRIVACY-PICT ADJUST IP:66 IR:55 تولید کننده  

دوربین AC-929S673

دوربین AC-929S673 ۷۰۰TVL SONY DSP EFFIO-E+673 OSD MENU ۳MPX LENS ۲٫۸-۱۲MM VARIFUCAL HLC-BLC-ATR-AGC-MOTION PRIVACY-PICT ADJUST IP:66 IR:55 تولید کننده  

دوربین AC-929S811

دوربین AC-929S811 ۷۰۰TVL SONY DSP EFFIO-E OSD MENU ۳MPX LENS ۲٫۸-۱۲MM VARIFUCAL HLC-BLC-ATR-AGC-MOTION PRIVACY-PICT ADJUST IP:66 IR:55 تولید کننده  

دوربین DFK.61S

دوربین DFK.61S    ۱٫۳INCH HPI Sensor ۶۰۰TVLINE High Resolution  Lens f=3.6     Lux 0.5 AWB – AGC  

دوربین LCK.61VF

دوربین LCK.61VF  ۱٫۳INCH HPI Sensor ۶۰۰TVLINE High Resolution  Lens f=2.8-12mm-20Meter     Lux 0.00 AWB – ICR-IP 67  

دوربین LFK.61S

دوربین LFK.61S  ۱٫۳INCH HPI Sensor ۶۰۰TVLINE High Resolution  Lens f=3.6mm-25Meter     Lux 0.00 AWB – Vandal