نمایش دادن همه 12 نتیجه

دوربین DFK.61S

دوربین DFK.61S    ۱٫۳INCH HPI Sensor ۶۰۰TVLINE High Resolution  Lens f=3.6     Lux 0.5 AWB – AGC  

دوربین LCK.61VF

دوربین LCK.61VF  ۱٫۳INCH HPI Sensor ۶۰۰TVLINE High Resolution  Lens f=2.8-12mm-20Meter     Lux 0.00 AWB – ICR-IP 67  

دوربین LFK.61S

دوربین LFK.61S  ۱٫۳INCH HPI Sensor ۶۰۰TVLINE High Resolution  Lens f=3.6mm-25Meter     Lux 0.00 AWB – Vandal  

دوربین WBL.21S

دوربین WBL.21S  ۱٫۳IT CCD (۶۰۰TVLINE (BW 650TV Lines Fixed Lens f=3.8mm-ip 66     Lux 0.00 AWB  

دوربین WCM.21VF

دوربین WCM.21VF ۱٫۳High Sensitivity CCD (۶۰۰TVLINE(BW 650TVLines Vari-focal Lens f=3.8-9.5mm     Lux 0.00 AWB – ICR-DNR-IP 66  

دوربین XBK.61S

دوربین XBK.61S  ۱٫۳INCH HPI Sensor ۶۰۰TVLINE High Resolution  Lens f=3.6mm-IP 66-12Meter     Lux 0.00 AWB – ICR-WDR  

دوربین XCK.61VF

دوربین XCK.61VF  ۱٫۳INCH HPI Sensor ۶۰۰TVLINE High Resolution  Lens f=2.8-12mm-IP 66-35 Meter     Lux 0.00 AWB – ICR  

دوربین zv-633

دوربین zv-633 1/3Sony CCD 420TVL LUX 0.3-DC 12Volt Lens 3.7mm کمپانی زدویو ZVIEW یکی از معتبرترین کمپانی های تولید کننده

دوربین ZV-695

دوربین ZV-695 1.3HIS/600 TVL Day & Night-lCR LUX 0.1/ATW/AGC/BLC Lens(3.6)mm کمپانی زدویو ZVIEW یکی از معتبرترین کمپانی های تولید کننده