نمایش دادن همه 5 نتیجه

دوربین ZV-2449

دوربین ZV-2449 1/3Sony super CCD 480TVL LUX 0.3-DC 12Volt Lens (4-9)mm کمپانی زدویو ZVIEW یکی از معتبرترین کمپانی های تولید

دوربین ZV-610

دوربین ZV-610 1/3Sony CCD 420TVL LUX 0.1-DC 12Volt Lens 3.7mm کمپانی زدویو ZVIEW یکی از معتبرترین کمپانی های تولید کننده

دوربین ZV-620

دوربین ZV-620 1/3Sony CCD 420TVL-Vandal LUX 0.1-DC 12Volt Lens 3.7mm کمپانی زدویو ZVIEW یکی از معتبرترین کمپانی های تولید کننده

دوربین zv-633

دوربین zv-633 1/3Sony CCD 420TVL LUX 0.3-DC 12Volt Lens 3.7mm کمپانی زدویو ZVIEW یکی از معتبرترین کمپانی های تولید کننده

دوربین ZV-695

دوربین ZV-695 1.3HIS/600 TVL Day & Night-lCR LUX 0.1/ATW/AGC/BLC Lens(3.6)mm کمپانی زدویو ZVIEW یکی از معتبرترین کمپانی های تولید کننده