نمایش دادن همه 3 نتیجه

دوربین zv-826

دوربین zv-826 1/3Sony CCD 480TVL LUX 0.5-DC 12 Volt Lens 3.6mm کمپانی زدویو ZVIEW یکی از معتبرترین کمپانی های تولید

دوربین zv-c600

دوربین zv-c600 1/3Sony CCD 440TVL-D/N LUX 0.1-DC 12 Volt Lens 3.7mm کمپانی زدویو ZVIEW یکی از معتبرترین کمپانی های تولید

دوربین ZV-C700

دوربین ZV-C700 1/4Sony CCD 380TVL-D/N LUX 0.1-DC 12 Volt Lens 4mm کمپانی زدویو ZVIEW یکی از معتبرترین کمپانی های تولید