نمایش 1–12 از 32 نتیجه

دوربین AHD HIGH SPEED DOME

دوربین AHD HIGH SPEED DOME 1.3SONY Progressive Sensor 2mp/1080p/30FPS 10X Optical ZOOM DNR/D-WDR/HLC/BLC HISILICON Waterproof-Metal NEXT CHIP 4MP LENS POP

دوربین AHD-137200A-D

دوربین AHD-137200A-D AHD 1080P/2mp APTINA330 4MP LENS 3.6mm fix NON-Metal IP:66 IR:20 کمپانی تولید کننده             ACCESS

دوربین AHD-138200B-D

دوربین AHD-138200B-D AHD 1080P/2mp APTINA330 4MP LENS 360Fish eyes Waterproof-Metal IP:66 IR:20 کمپانی تولید کننده             ACCESS

دوربین AHD-148200A

دوربین AHD-148200A AHD 1080P/2mp APTINA330 4MP LENS 3.6mm fix Waterproof-Metal IP:66 IR:20 کمپانی تولید کننده             ACCESS

دوربین AHD-150200A

دوربین AHD-150200A AHD 1080P/2mp APTINA330 4MP LENS 3.6mm fix Waterproof-Metal IP:66 IR:20 کمپانی تولید کننده             ACCESS

دوربین AHD-151200A-D

دوربین AHD-151200A-D AHD 1080P/2mp APTINA330 4MP LENS 3.6mm fix Waterproof-Metal IP:66 IR:20 کمپانی تولید کننده             ACCESS

دوربین AHD-152200

دوربین AHD-152200 AHD 1080P/2mp APTINA330 4MP LENS 3.6mm fix Waterproof-Metal IP:66 IR:20 کمپانی تولید کننده             ACCESS

دوربین AHD-20200A-D

دوربین AHD-20200A-D AHD 1080P/2mp APTINA330 4MP LENS 3.6mm fix Non-Metal IP:66 IR:20 کمپانی تولید کننده             ACCESS

دوربین AHD-66200A-D

دوربین AHD-66200A-D AHD 1080P/2mp APTINA330 4MP LENS 3.6mm fix Waterproof-Metal IP:66 IR:40 کمپانی تولید کننده             ACCESS

دوربین AHD-A7200A-D

دوربین AHD-A7200A-D AHD 1080P/2mp APTINA330 4MP LENS 3.6mm fix Waterproof-Metal IP:66 IR:20 کمپانی تولید کننده             ACCESS

دوربین AHD130B inhole

دوربین AHD130B inhole AHD   Hidden Camera 960P/1.3mp APTINA330 3.6mm fix Waterproof-Meta کمپانی تولید کننده             ACCESS

دوربین IP HIGH SPEED DOME

دوربین IP HIGH SPEED DOME 1.3SONY Progressive Sensor 2mp/1080p/30FPS 10X Optical ZOOM DNR/D-WDR/HLC/BLC HISILICON Waterproof-Metal NEXT CHIP 4MP LENS POP