موسس گروه حفاظتی ایمن مرحوم محسن پیوند حیدری


گروه حفاظتی ایمن در زمان تاًسیس جزء اولین و معدود شرکتها در زمینه تجهیزات حفاظتی و امنیتی بود که امروزه پس از 40 سال فعالیت در زمینه دوربینهای مدار بسته به ارائه خدمات مشغول است. ایمن ابتدا فعالیت خود را با دزدگیر اتومبیل آغاز کرد وپس از گذشت سالها با ارائه تجهیزات حرفه ای و نیمه حرفه ای دوربین مداربسته آنالوگ ،تحت شبکه وکلیه تجهیزات واردات دوربین مداربسته در سالهای متمادی واولیه به فعالیت خود ادامه داد. مدیریت ایمن از ابتدا فعالیت خود را برمبنای 4 اصل :
 • کیفیت خوب.
 • قیمت خوب.
 • ارائه خوب.
 • خدمات خوب.
 • آغاز وبا گذشت سالها هنوز هم بر همین مبنا ادامه میدهیم.

  ایمن همچنین عضو اتحادیه صنف الکترونیک والکتروتکنیک استان اصفهان درزمینه تولید،فروش،نصب،تعمیرات ، تجهیزات امنیتی حفاظتی می باشد.
  IMEN SECURITY GROUP

  Safe and protective groups in the founding of the first and few companies in the field of protective equipment and security that today, after 40 years in the field of video surveillance systems to provide services busy. Safe car alarm began with the beginning of its activity after years of professional and semi-professional equipment with analog CCTV cameras, network and all equipment imports continued to operate Primary Surveillance for many years. The safety management of its activities based on four principles:
 • good quality
 • Good price
 • Good presentation.
 • Good service.
 • Beginning with the passage of years still will continue on the same basis.

  Secure e-Valktrvtknyk Union is also a member of the province regarding production, sales, installation, repair, protective safety equipment.
  保护安全部

  安全车报警器开安全和保护团体第一和少数企业在保护设备和安全,今天,经过40多年的视频监控系统领域提供忙着服务领域成立。始其活动开始经过多年的专业和半专业设备与模拟CCTV摄像机,网络和所有的设备进口继续运行一次监视多年。

  گروه حفاظتی ایمن

  منوچهر پیوند حیدری

  مدیر IT

  Manoochehr


  فارغ التحصیل کامپیوتر technical@imensg.ir
  دارای 8 سال سابقه فعالیت

  گروه حفاظتی ایمن

  مهدی پیوند حیدری

  مدیر فروش

  迈赫迪 | Mehdi


  فارغ التحصیل الکترونیک sales@imensg.ir
  دارای 15 سال سابقه فعالیت

  گروه حفاظتی ایمن

  مرتضی پیوند حیدری

  مدیر پروژه

  莫尔塔扎 | Morteza


  فارغ التحصیل برق technical@imensg.ir
  دارای 22 سال سابقه فعالیت

  گروه حفاظتی ایمن

  مهران پیوند حیدری

  مدیر عامل

  迈赫兰 | Mehran


  فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی manager@imensg.ir
  دارای 32 سال سابقه فعالیت

  خدمات ایمن

  پشتیبانی
  پشتیبانی محصولات ایمن توسط کادر مجرب وتحصیل کرده درزمینه نصب وخدمات پس از فروش محصولات می باشد.
  تحویل سریع
  تحویل سریع محصولات پس از سفارش
  گارانتی
  گارانتی محصولات توسط گروه حفاظتی ایمن به صورت گارانتی تعویض ، طبق شرایط گارانتی به مدت 18 ماه است.
  مرجوع
  مرجوع محصولات خریداری شده برای مشتریان اصفهانی تا 48 ساعت وبرای مشتریان سایر شهرستانها بعد از تحویل 72 ساعت می باشد.
  مشاوره رایگان
  مشاورین ما پس از40 سال تجربه فروش وخدمات محصولات حفاظتی مشاوره:فروش ،فنی،شبکه ونصب محصولات را به صورت تخصصی ورایگان ارائه می دهد.
  مشتریان
  گروه حفاظتی ایمن با ارائه ایده های جدید به تعداد کثیری ازهمکاران ، ارائه خدمات نموده وپس از گذشت سالها ، روز به روز بر تعداد وخدمات آنها افزوده میشود.
  فعالیتها
  نمایندگی و واردکننده دوربین های ACCESS در ایران، فروش دوربین مداربسته در اصفهان، فروش دوربین مداربسته در ایران وارسال به همه شهرها، نصب دوربین مداربسته در اصفهان، فروش دزدگیر اماکن و دزدگیر اتومبیل در اصفهان، نصب دزدگیر اماکن و دزدگیر اتومبیل

  سوگند نامه

  سوگند نامه

  imen121@yahoo.com

  info@imensg.ir

  تلفن:

  32364424

  32338752

  32336840

  32333224

  1+